Nepravilan rad ženskog polnog organa

0

Od puberteta pa do prelaznog doba (klimakterijuma) pravilan rad ženskih polnih organa ispoljava se u redovnim mesečnim krvarenjima (menstruaciji), sa manjim teškoćama. Ova redovna zbivanja prekidaju se u zrelo doba trudnoćom, porođajem i dojenjem. Sve nepravilnosti koje nastaju izvan trudnoće posledice su nepravilnog rada ženskih polnih organa i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Tako, na primer:

POTPUNI IZOSTANAK MENSTRUACIJE (Amenorrhea)

Retka je pojava da žena u zrelo doba nema uopšte menstruaciju, a nije u drugom stanju. Događa se da je menstruacija bila redovna nekoliko godina, a zatim prestala posle nekih oboljenja (tuberkuloze, tifusa, jakih duševnih potresa itd.).

SLABA MENSTRUACIJA (Oligomenorrhea) I JAKA MENSTRUACIJA (Hyrmenorrhea)

Susreću se takođe kod žena u zrelo doba. Pravilno je da menstruacija traje 4 do 5 dana, sa umerenim gubitkom krvi (oko 50 g). Menstruacija sa svega nekoliko mrlja krvi ili sa jakim odlivom smatra se kao poremećaj u unutrašnjem radu ženskih polnih organa i ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem (hipofize, tireoidne i nadbubrežne žlezde). S tim u vezi javljaju se i druge teškoće: kod slabe menstruacije obično naduvenost u trbuhu (meteorizam) i gojaznost, a kod jake menstruacije znaci malokrvnosti (glavobolja, nesanica, slab apetit, razdraženost, opšta slabost itd.).

GRČEVITE MENSTRUACIJE (Dismenorrhea)

Obično idu zajedno sa drugim teškoćama kao što su glavobolje, nadražaj na povraćanje, katkada nesvestice. Ako su se već prve menstruacije u pubertetu javljale sa ovim teškoćama, to je znak urođenih nepravilnosti u razvijanju i radu ženskih polnih organa (slabo razvijeni polni organi). Ako se grčevite menstruacije javljaju tek kasnije, to se obično dešava posle raznih zapaljenja, izraštaja ili oštećenja pri pobačaju i porođaju (srašćenja u grliću materice, promena položaja materice itd.). Opšta telesna i duševna iscrpenost mogu takođe biti uzrok grčevitim menstruacijama.

Pregledi lučevina usmine (citohormonalni pregledi). Prave uzroke nepravilnog rada ženskih polnih organa može da utvrdi samo lekar, i to po mogućnosti lekar specijalista. U novije vreme se, pored uobičajenih pregleda polnih organa žene (ginekološki pregled), vrše i mikroskopski pregledi lučevina iz usmine, tzv. citohormonalni pregledi, kojima se utvrđuje da li je lučenje u jajnicima pravilno. Na osnovu ovih rezultata određuje se lečenje nepravilnog rada ženskih polnih žlezda, tj. određuje se količina i vrsta onih hormona koje treba dodavati u određeno vreme menstrualnog ciklusa i time doprineti pravilnom funkcionisanju polnih organa žene.


loading...


Share.

Leave A Reply

error: Sadržaj je zaštićen !!