Pobačaji u trudnoći

0

Prekid trudnoće može da nastupi u svako doba od oplođenja do porođaja. Ako prekid trudnoće nastupi za vreme prvih sedam meseci, dok plod još nije sposoban za život ― govori se o pobačaju (abortusu).

Prema uzrocima zbog kojih je nastupio pobačaj, razlikujemo:
1) spontani (nenamerni) pobačaj, kada izbacivanje ploda nastaje samo od sebe, i nije ga hotimično izazvala sama žena ili neko drugo lice, i
2) namerni (izazvani) pobačaj, kada sama žena ili neko drugo lice raznim načinima i sredstvima izazove prekid trudnoće.

Spontani pobačaj koji se ponavlja više puta kod jedne iste žene naziva se uobičajeni (habituelni) pobačaj.

Nameran (izazvan) pobačaj preduzima se zbog zdravstvenog ili teškog socijalnog stanja trudne žene i vrši se u bolnici, po odobrenju lekarske komisije. To je takozvani dozvoljeni pobačaj.

Svaki drugi namerni pobačaj zove se krivični (kriminalni) pobačaj i lica koja ga vrše podležu odgovornosti.

Uzroci nenamernog (spontanog) pobačaja su razni: nepravilnosti u razvijanju samog ploda ili oboljenja i nepravilnosti kod majke (akutne i hronične infektivne bolesti i trovanja, oboljenja srca i bubrega, nepravilno razvijeni polni organi, izraštaji na polnim organima, naporan telesni i duševni rad itd.).

Pobačaj obično počinje bolovima u trbuhu i krvarenjem. Jačina krvarenja je različita, u kasnijim mesecima ono može biti veoma obilno. Kod spontanih pobačaja u prva dva meseca trudnoće krvarenje nije nikada toliko jako da dovodi u opasnost život žene, dok krvarenje i kod spontanih pobačaja od trećeg meseca dalje može biti veoma obilno, čak i smrtonosno za ženu.

Ako se ženi kod spontanih pobačaja ukaže pomoć na vreme, obično ne ostaju druge posledice osim lakše ili teže malokrvnosti, prema tome koliko je žena izgubila krvi za vreme pobačaja.

Međutim, kod izazvanih, namernih pobačaja i jačina krvarenja i posledice su mnogo teže. Usled zaostalih delova ploda u materici, koji sprečavaju stezanje materice, ili usled ozleda koje su možda nastale pri izazivanju pobačaja, krvarenje kod namernog pobačaja može biti veoma ozbiljno, čak smrtonosno i u prvim mesecima prekida trudnoće.

Pored krvarenja i ozleda postoji još i velika opasnost od infekpija, koje se ispoljavaju ili kao zapaljenja polnih organa ili kao trovanje krvi (sepsa). Osim ovih, najčešćih posledica, namerni prekid trudnoće može da izazove poremećaje u lečenju hormona u jajnicima, a s tim u vezi nastaju razne teškoće, kao što su nepravilna menstruacija ili prestanak menstruacije, zakržljalost materice i trajna neplodnost. Ovo se naročito primećuje posle prekida trudnoće kod mladih i nedovoljno razvijenih žena, gde bi zadržana trudnoća podražavajuće delovala na razvijanje materice i opšte jačanje organizma. Neke žene posle nekoliko pobačaja pokazuju znake psihičkih poremećaja, kao što su nemir, nesanica, rastresenost itd. Oštećenja na materici koja nastaju prilikom vršenja pobačaja mogu imati posledice i na sledeću trudnoću i porođaj.

Smrtnost od namernih i nestručno vođenih pobačaja dvostruko je veća nego od porođaja. Jedna trećina svih oboljenja na ženskim polnim organima nastaje kao posledica namernih pobačaja.

Pomoć u pobačaju mogu pružiti samo stručna lica, lekar i, u krajnjem slučaju, babica. Prisebnost same žene i ljudi iz njene okoline može da spreči opasnost od krvarenja i da ublaži teške posledice.

Čim trudna žena oseti bolove u donjem trbuhu ili primeti i najmanje krvarenje, treba odmah da legne u postelju i da leži mirno, ispružena, sastavljenih nogu. Nije dobro da se mnogo utopljava, a oblozi na trbuhu, bilo topli bilo hladni, mogu u ovom času da naškode, tj. da pojačaju krvarenje i bolove. Ako se krvarenje naglo pojačava, žena jako pobledi, oseća šum u ušima, treperenje pred očima, počne da zeva, obliva je hladan znoj, nema vazduha i gubi svest. Ženu treba položiti da leži bez jastuka, pa čak i da joj glava leži niže; treba joj trljati lice hladnom vodom i staviti joj oštre mirise pod nos. U ovakvom stanju ženu ne treba pokretati, nego pričekati da dođe sebi, pa je tek onda prevesti u bolnicu.

Dok se krvarenje ne zaustavi, ženi ne treba davati mnogo tečnosti da pije, niti je jako utogavavati, jer bi to moglo izazvati samo jače krvarenje. Najveća pogreška bila bi davati joj piće dok je u nesvesti, jer bi joj tečnost mogla otići u dušnik (pošto ne može da guta), te bi se mogla ugušiti.

U srećnim slučajevima, kod spontanih pobačaja krvarenje se zaustavlja samo od sebe, tj. čitavo jaje se izbaci, materica se stegne i krvarenje prestane. Međutim, događa se da i kod spontanog, a naročito kod izazvanog pobačaja, jedan deo jajeta zaostane i krvarenje se nikako ne zaustavlja dok se taj zaostali deo jajeta ne odstrani iz materice. To može da učini samo lekar. U slučaju prekida trudnoće u ranim mesecima, ako nije bilo velikog gubitka krvi, a prevoz bolesnice u bolnicu je veoma težak (velika udaljenost, loši putevi, vremenske nepogode itd.), ovu operaciju može lekar da izvrši i u kući bolesnice.

Tek kada krvarenje prestane, ženi treba dati nekoliko gutljaja jače crne kafe i dobro je utopliti u krevetu toplim pokrivačem. Istovremeno treba poređati oko tela bolesnice nekoliko boca napunjenih toplom vodom. Bolesnici treba davati dosta tečnosti, čaja, limunade, kafe, mleka, i to svaki čas pomalo. Čim se žena oporavi od prve slabosti usled gubitka krvi, treba dobro da se hrani lakom ali snažnom hranom (mleko, rovita jaja, buter, mlad sir i kajmak, meso naročito iznutrice, povrće, voće kuvano i sirovo, i salate). Pojačanu i obilnu hranu treba da uzima duže vreme.

Posle pobačaja žena treba da leži isto kao i posle porođaja. Svaki pobačaj, pa i takozvani dozvoljeni pobačaj, koji se vrši u bolnici, predstavlja opasnost po ženino zdravlje. Loše posledice pobačaja, naročito posle izazvanih pobačaja, češće su i teže od posledica nastalih posle porođaja. Zato svaki pobačaj treba uzeti kao ozbiljno oboljenje koje zahteva stručno lečenje i dobru negu.

U najnovije vreme mogu se s uspehom lečiti i habituelni pobačaji tako da se žena osposobi da donese na svet živo dete.


loading...


Share.

Leave A Reply

error: Sadržaj je zaštićen !!