Ponašanje porodilje za vreme porodjaja

0

Mnoge teškoće pri porođaju nastaju zbog nerazumnog i nemirnog ponašanja porodilje. Prisebnost i dobro držanje porodilje u pojedinim trenucima porođaja od sudbonosnog su značaja po dobar ishod porođaja, naročito u času kad se dete rađa i kad porodilja treba svojom voljom da upravlja porođajem.

Porodilju treba unapred pripremiti za porođajne napone i protumačiti joj kako treba da se ponaša pri porođaju. Ona treba da primi porođaj kao prirodnu radnju svoga organizma. Njena pomoć u sva tri doba porođaja ima velikog uticaja na pravilno dejstvo porođajnih bolova i, prema tome, na pravilan tok i ishod porođaja.

U prvo doba porođaja porodilja ne može svojom voljom ili naprezanjem da utiče na jačinu porođajnih bolova. Njen glavni zadatak je da mirno i strpljivo podnosi bolove i da štedi snagu, koja joj je kasnije neophodna. Čim oseti bolove, treba da se opusti i da mirno i duboko diše, zatvorenih usta. Jaukanje i vikanje sprečavaju pravilno disanje i zamaraju je. Između bolova treba opet mirno i duboko da diše, a ako je zamorena, da pokuša da zaspi. Ako su porođajni bolovi slabi i retki, vodenjak još nije prsnuo, a porodilja je sveža i odmorna, može da se kreće po sobi, da čas sedi a čas prilegne.

U drugo doba porođaja ponašanje porodilje je od sudbonosnog značaja za ishod porođaja. U ovo doba se odvija porođaj naponima, koje žena jačim ili slabijim napinjanjem može pojačati ili oslabiti. Porodilja mora sada da se smesti u krevet i da leži na leđima ili porebarke, prema tome kako joj savetuju babica ili lekar. Kada joj babica savetuje da se napreže, porodilja treba, čim oseti bolove, da udahne duboko, da priljubi glavu na prsa, da se uhvati čvrsto rukama za rubove kreveta sa strane, da raširi noge. da se odupre
o krevet i, zatvorenih usta zadržavajući dah, da se napinje kao kad vrši veliku nuždu.

Ako ne zatvori usta, nego viče i jauče, ne može dobro da se napinje. Stezanje materice bez njenog napinjanja nije dovoljno za rađanje deteta. Čim oseti da stezanje materice popušta, treba da prestane sa napinjanjem, da opusti celo telo i da diše mirno i duboko. Vreme između jednog i drugog napona treba da iskoristi za odmor. Napinjanje bez stezanja materice ne koristi mnogo i zamara porodilju, te može da sustane pre svršetka porođaja.

Što se porođaj više približava kraju, naponi su obično sve jači i češći, više puta ponavljaju se skoro bez prekida. Tada porodilje obično klonu duhom, jauču naglas, povraćaju, nemirne su. Međutim, to je baš vreme u porođaju kad porodilja treba da bude prisebna i da se vlada onako kako je potrebno i kako joj babica savetuje. U tih nekoliko minuta više puta je potrebno ublažiti dejstvo napona ili pojačati napinjanje.

Ako se naponi ređaju brzo jedan za drugim i dete se rodi naglo, može doći do većih rascepa usmine i međice, kao i do jačeg krvarenja posle porođaja. U takvom slučaju porodilja mora nastojati da smanji dejstvo stezanja materice na taj način što se neće napinjati za vreme napona, nego otvoriti usta i brzo disati kao da nešto zadržava u sebi, opustivši što više trbuh i celo telo.

Nasuprot tome, ako stezanje materice počinje da slabi, bolovi postaju slabiji i ređi, a glavica deteta se već vidi na izlazu, onda napinjanjem treba pojačati dejstvo stezanja materice. U ovom času ne sme se odugovlačiti rađanje deteta, jer se ono može lako ugušiti ili roditi teško obamrlo. Zato, kad babica to savetuje, porodilja treba svako stezanje materice dobro da iskoristi i da pomaže, kao što je napred rečeno. Ako babica savetuje, porodilja treba da se napinje i bez stezanja materice. Često su dovoljna samo dva do tri dobra napinjanja pa da se dete rodi i bez stezanja materice.

Rađanjem deteta završilo se drugo doba porođaja. Pomoć porodilji nije više potrebna, ona treba da uživa zasluženi odmor. Sve što je potrebno za nju i dete obaviće babica i žena koja pomaže u kući.

U treće doba porođaja porodilja treba da leži mirno na leđima i da čeka da izađe posteljica. Kada izađe i posteljica sa ovojima, porođaj je završen. Međutim, potrebno je još uvek da se porodilja vlada mirno i razumno. Posle izlaska posteljice babica opere i presvuče porodilju i smesti je u suv i čist krevet. Ako babica utvrdi na usmini ili međici rascep veći od 1 st, taj rascep treba da se zašije, inače bi kasnije moglo doći do spuštanja ili ispadanja unutrašnjih polnih organa. Posle toga se porodilji da nešto za okrepljenje, ali samo u tečnom ili kašastom obliku. Porodilja ne sme da ustaje. Kretanje može da prouzrokuje jako krvarenje, a kod višerotkinja i ispadanje materice, što dovodi u smrtnu opasnost porodilju. Najbolji odmor je dubok san, zato je najbolje da porodilja nastoji da zaspi čim je porođaj potpuno dovršen.


loading...


Share.

Leave A Reply

error: Sadržaj je zaštićen !!