Laboratorijski pregled i analiza krvi u trudnoći

0

Svaka žena, ako već ranije nije imala prilike da to učini, treba da pregleda krv u toku trudnoće.

Krv se pregleda iz više razloga i na više načina:

1) Da se utvrdi sastav krvi, tj. broj i vrsta crvenih i belih krvnih zrnaca i drugih elemenata koji su neophodni u krvi

Cilj ovoga pregleda je da se pravovremeno utvrdi stepen malokrvnosti (anemije) trudne žene i da se odmah preduzme odgovarajuće lečenje, još u toku trudnoće. Laki oblici malokrvnosti redovna su pojava u trudnoći, naročito u početku i pri kraju, jer plod uzima iz majčine krvi sve potrebne elemente za stvaranje svoje krvi. Ako organizam majke ne može brzo da udovoljava potrebama ploda, dolazi do pojave anemije (upadljivo bledilo, laka naduvenost, nesvestica, razdražljivost itd.), koja može da ima teške posledice i za majku i za dete.

2) Pregled krvi vrši se i radi određivanja krvne grupe.

Poznato je da postoji četiri glavne krvne grupe, koje se razlikuju prema načinu zgrušavanja crvenih krvnih zrnaca. Veoma je važno da se kod žene već u najranijem dobu trudnoće utvrdi kojoj krvnoj grupi pripada, jer se u slučaju hitne potrebe da joj se krv nadoknadi transfuzijom (tj. davanjem tuđe krvi) mora dati samo odgovarajuća grupa; u protivnom dolazi do teških komplikacija, pa i do smrti.

3) Poslednjih godina vrši se pregled krvi na tzv. Rh-faktor.

Utvrđeno je da pretežna većina ljudi ima jednu posebnu materiju u krvi, koja se naziva Rh-faktor; manji broj ljudi ne poseduje taj faktor. Prvi se nazivaju Rh-pozitivni, a drugi Rh-negativni. Ukoliko je majka Rh-negativna, a dete Rh-pozitivno, majčina krv stvara u nekim slučajevima odbrambene materije, koje ugrožavaju plod. U težim slučajevima plod ugine i dolazi do prekida. trudnoće, ili se plod rađa sa jakom žuticom i drugim oštećenjima (Erythroblastosis fetalis). Prilikom prve trudnoće odnosno porođaja posledice se i ne zapažaju, ali u sledećim trudnoćama one su sve izrazitije i teže po dete. Zbog toga i pregled krvi na Rh-faktor spada u potrebne preglede u toku trudnoće, jer savremena medicina i ovde može da spase život deteta ako se ova nepravilnost na vreme upozna i preduzmu odgovarajuće mere.

4) Preporučuje se i pregled krvi po Vasermanu (WR)

Nijedna trudna žena ne bi trebalo da čeka porođaj bez ovih pregleda krvi; na taj način će se na vreme otkloniti mnoge opasnosti za majku i dete. Na osnovu vekovnog iskustva o važnosti ponašanja porodilje u toku porođaja, već od polovine XIX veka, kada je učinjen prvi pokušaj da se narkozom ublaže porođajni bolovi, medicinska nauka stalno istražuje najpodesnije metode i sredstva kako bi se porođaj odigrao sa što manje bola i straha, tj. kako bi se postigao bezbolni porođaj Istraživanjem porekla bola došlo se do saznanja da u nastajanju i osećaju bola psiha (svest) igra veoma značajnu ulogu, i na osnovu toga pristupilo se izgrađivanju psihičke i fizičke pripreme trudne žene za porođaj; ta se priprema sastoji u objašnjenju porekla porođajnih bolova, u upoznavanju prirodnog toka porođaja i važnosti pravilnog disanja, opuštanja (relaksacije) i napinjanja u pojedinim fazama porođaja.

Psiho-fizička priprema trudne žene ima za cilj da ona, i pored osećaja bola, u izvesnom stepenu ipak ostaje mirna i sabrana, i da svoje ponašanje podesi prema momentanim potrebama radi bržeg toka porođaja. Primenjivanje raznih medikamenata u pojedinim fazama porođaja često se kombinuje radi ublaživanja bolova, naročito pri nepravilnim porođajima ili kod vrlo osetljivih porodilja. Ali’ i najveštijem stručnom licu nerazumno ponašanje porodilje može da otežava pružanje pomoći pri porođaju.

Porođaj, međutim, može da bude skoro bezbolan ako se porodilja unapred pripremi i sarađuje sa lekarem ili babicom.

Sasvim je pogrešno davati porodilji za jačanje alkoholna pića (rakiju, vino, itd.). Alkoholna pića samo za časak povećaju snagu, a posle toga nastaje još veća klonulost. Tako se može dogoditi da porodilji nestane snage baš u času kad je njena pomoć najviše potrebna, tj. kad se dete rađa.


loading...


Share.

Leave A Reply

error: Sadržaj je zaštićen !!