Tag: slaba menstruacija

Nepravilan rad ženskog polnog organa

Nepravilan rad ženskog polnog organa

Od puberteta pa do prelaznog doba (klimakterijuma) pravilan rad ženskih polnih organa ispoljava se u redovnim mesečnim krvarenjima (menstruaciji), sa manjim teškoćama. Ova redovna zbivanja prekidaju se u zrelo doba trudnoćom, porođajem i dojenjem. Sve nepravilnosti koje nastaju izvan trudnoće posledice su nepravilnog rada ženskih polnih organa i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Tako, na […]

shared on wplocker.com